پرایمر ناخن

پرایمرناخن چیست

پرایمر مایعی است که باعث می‌شود مواد کاشت یا لاک ژل به خوبی روی سطح ناخن بچسبد. صدف ناخن به طور طبیعی صاف و صیقلی است و نیاز به ماده‌ای چسبناک دارد تا مواد کاشت یا لاک ژل به خوبی روی آن بچسبد. در واقع پرایمرها مثل چسب عمل می‌کنند. طبیعتاً وقتی مواد به خوبی روی ناخن بچسبند، کاشت هوادهی نخواهد داشت.

انواع پرایمرناخن

اسیدی: پرایمرهای اسیدی قوی‌تر از پرایمرهای غیراسیدی‌اند و معمولاً بوی تندی دارند. برخی از افراد به این نوع پرایمر حساسیت دارند و باید از نوع غیراسیدی استفاده کنند. در واقع پرایمر اسیدی مثل ریشه‌های درخت که در دل زمین فرورفته‌اند‌، در بافت ناخن ریشه می‌دواند و جای می‌گیرد.

پرایمرها درصدی از متاکریلیک اسید دارند که کمک می‌کند لایه‌های رویی ناخن برداشته شود و لاک ژل یا مواد کاشت محکم به سطح ناخن بچسبد. البته این تصور اشتباه است که پرایمر اسیدی سطح ناخن را نازک می‌کند. در واقع ناخن در مرحله بسترسازی و سوهان‌کشی مقداری نازک می‌شود و پرایمر در این میان نقشی ندارد. اگر سطح ناخن چربی دارید، از این نوع پرایمر استفاده کنید. پرایمرهای اسیدی 3 تا 5 دقیقه خشک می‌شوند که روی شیشه آن درج شده است.

غیراسیدی: این نوع پرایمرها بسیار رایج هستند و ph ناخن را تغییر نمی‌دهند. در واقع مثل چسب دوطرفه‌ عمل می‌کنند و خالی از اسیدهای شیمیایی و سایر ترکیبات مضر هستند. این نوع پرایمرها برای خشک شدن نیازی به دستگاه uv یا LED ندارند. افرادی که صدف ناخن نازک و حساسی دارند، بهتر است از این نوع پرایمر استفاده کنند.

نکته بسیار مهم این است که پرایمرهای غیراسیدی هم اسید دارند؛ اما به میزان کمتری. پرایمراگر اسید نداشته باشد، اصلاً قدرت چسبندگی نخواهد داشت و درست عمل نخواهد کرد.

پرایمر ناخن

پرایمر ناخن

پرایمر ناخن پرایمر ناخن یکی از لوازم مورد نیاز برای آماده سازی ناخن جهت زدن لاک ژل و انجام کاشت است. برای دانستن اینکه پرایمر ناخن چیست و نحوه استفاده…